Tiền và Hàng 28/03/2014 21:09

Mang trên 300g vàng xuất nhập cảnh phải khai báo hải quan

FICA - NHNN quy định cá nhân khi xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ với hạn mức quy định hiện hành, tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với Hải quan.

 Ngày 28/3/2014, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh, hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thay thế cho Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN về việc mang vàng cá nhân khi xuất nhập cảnh, có hiệu lực kể từ 15/5/2014.

Thông tư quy định việc mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp: cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu; xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới; cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam hoặc cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

Theo đó, NHNN quy định cá nhân khi xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ với hạn mức quy định hiện hành, tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với Hải quan.

Đáng lưu ý, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Đối với trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên được mang vàng trang sức, mỹ nghệ đeo trên người phục vụ nhu cầu trang sức, nhưng nếu khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Đối với cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh cũng được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ  nghệ. Tuy nhiên, nếu tổng khối lượng vàng từ 300g đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan; từ 1kg trở lên phải có Giấy phép do NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *