Dòng chảy vốn 30/06/2018 09:11

Thủ tướng sẽ là Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử tại Việt Nam, trong đó người đứng đầu Chính phủ khẳng định thời gian qua dù có chính sách nhưng nhiều rào đối với phát triển Chính phủ điện tử. Thủ tướng yêu cầu sớm thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do đích thân Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban.

Chính phủ nêu rõ, trong thời gian qua mặc dù có một số chuyển biến về nhận thức và hành động trong xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, nộp thuế, khai báo hải quan điện tử... và đạt kết quả khá tốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tuy nhiên, nội dung triển khai Chính phủ điện tử chưa được như mong đợi, còn thiếu các văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, còn rào cản trong cơ chế đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm; các hệ thống thông tin dữ liệu còn cục bộ, chưa có phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Đặc biệt, việc tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp; việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn mang nặng tính thủ công, giấy tờ... 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ máy của Uỷ ban sẽ hoạt động chuyên trách gồm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký giúp Chủ tịch Ủy ban theo dõi, đôn đốc, điều phối hoạt động của Ủy ban. Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu mối xây dựng Chính phủ điện tử. Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Văn phòng Chính phủ dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Đề án thiết lập Hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2018.

An Linh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *