Thời sự 19/07/2019 10:27

Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm được 6.300 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, cả nước đã bán cổ phần lần đầu tại 6 doanh nghiệp, tu về hơn 562 tỷ đồng, thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, thu về hơn 4.580 tỷ đồng, gấp 1,8 lần giá trị sổ sách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã cổ phần được hơn 162 doanh nghiệp, quy mô vốn là hơn 205.400 tỷ đồng, bằng 108% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015.

Tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt hơn 218.200 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của cả giai đoạn 2011 - 2015.

Theo báo cáo, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn chuyển ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết của Quốc hội đạt hơn 185.000 tỷ đồng trên 250.000 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch cả giai đoạn 2016 - 2020.

Từ năm 2018 đến hết tháng 6/2019 các Bộ, cơ quan Nhà nước, các Bộ, cơ quan đã trình 50 văn bản quy phạm pháp luật để cắt hơn 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; hơn 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, giúp tiết kiệm được hơn 18 triệu ngày công, tương đương gần 6.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC, đăng ký giao dịch niêm yết trên sàn chứng khoán, quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa, chấp hành chế độ báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc.

Việc phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương và triển khai đề án cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty Nhà ước vẫn chậm, đặc biệt là nội dung thoái vốn, cổ phần hóa.

Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này có quy mô lớn, phức tạp về tài chính, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 6 tháng cuối năm 2019 các Bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2019; tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *