Thời sự 15/02/2014 11:19

Techcombank dự kiến lãi hợp nhất gần 900 tỷ đồng

FICA - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2013 dự kiến đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012, do việc trích lập dự phòng cẩn trọng.

Cùng với việc tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh/ phòng giao dịch đặc biệt chú trọng phát triển thị trường miền Nam với tổng số trên 300 chi nhánh, phòng giao dịch, 1229 ATM và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mang tới sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, trong năm 2013 số lượng khách hàng cá nhân của Techcombank đã lên tới gần 3,3 triệu  hỗ trợ hiệu quả cho  huy động dân cư (số dư tại thời điểm 31/12/2013 là 119.978 tỷ đồng), tăng 7.64% so với năm 2012.

Trong khi đó, với việc duy trì chính sách cho vay thận trọng và chú trọng tới chất lượng tài sản tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn 2,95% (số dư tại thời điểm 31/12/2013 là 70.275 tỉ đồng), tỉ lệ cho vay trên huy động ở mức 57,31%.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý và thu hồi nợ kết hợp với việc tiếp tục chính sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đảm bảo tính minh bạch cao, mặc dù tình hình thị trường đang còn khó khăn, tỉ lệ nợ xấu của Techcombank đã được kiểm soát tốt ở mức 3,65%.

Đồng thời, Techcombank tiếp tục duy trì bảng cân đối tài sản tốt, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý tốt chi phí. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào thời điểm 31/12/2013 là 14.03%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Techcombank, trong năm 2014, ngân hàng này tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng cao với  hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc.

Thục Anh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *