Doanh nghiệp 01/12/2017 07:34

Trong tháng 12 phải có cơ chế về trách nhiệm bộ ngành tại doanh nghiệp

"Trong tháng 12/2017, Ban chỉ đạo phải trình Chính phủ ban hành mới và sửa đổi hai Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vốn Nhà đầu tư để tạo hành lang pháp lý nhất quán cho công tác cổ phần hoá, sắp xếp và phát triển DN"

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ngày 30/11.

Đánh giá về tiến trình cổ phần hoá, thoái vốn DN Nhà nước thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định các bộ, địa phương đã tích cực, quyết liệt và cẩn trọng trong cổ phần hoá, thoái vốn DNNN.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, trong 11 tháng năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã cổ phần hoá 21 DNNN. Tổng tiền cổ phần hoá là 2.214,64 tỷ đồng. Dự kiến cả năm nay, cả nước sẽ hoàn thành cổ phần hoá 55 DN, bằng số DN cổ phần hoá năm 2016.

Về thoái vốn, hết 11 tháng đã thoái được 5.200 tỷ đồng, thu về hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó có số thu hơn 20.000 tỷ đồng sau 2 lần thoái vốn tại Vinamilk.

Như vậy, nhiệm vụ thu từ thoái vốn, cổ phần hoá phải nộp về ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội tính đến hết tháng 11/2017 là hơn 22.709 tỷ đồng, đạt 37,84% kế hoạch.

Dự kiến từ nay tới cuối năm Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng từ IPO của các Tổng công ty: Sông Đà, Becamex Bình Dương, từ thoái vốn Nhà nước của SCIC, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của các Tổng công ty IDICO, Thanh Lễ Bình Dương, chưa kể nguồn thu từ thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục làm rõ quy mô, tỷ lệ % cổ phần đã bán lần đầu ra công chúng trong 11 tháng; nêu rõ các bộ, địa phương - đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại DN thoái vốn chậm,... để xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, chi tiết về công tác cổ phần hoá năm 2017, trình Chính phủ thảo luận.

Phó Thủ tướng cho rằng cần thúc ép các bộ, địa phương chậm bán vốn Nhà nước giao lại quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại DN cho SCIC thực hiện để đẩy nhanh tiến độ bán vốn trong thời gian tới.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *