Doanh nghiệp 09/03/2015 15:32

Hòa Phát dự kiến lãi 2.300 tỷ đồng trong 2015

FICA - Với mục tiêu doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng – kế hoạch của Hòa Phát trong năm nay sẽ giảm lần lượt 13% và 29% so với thực hiện năm 2014.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 6/3/2015.

Tại Nghị quyết này, HĐQT Hòa Phát đã thống nhất sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào sáng ngày 31/3/2015 tại Hà Nội.

Dự kiến, HĐQT công ty sẽ đệ trình Đại hội cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, doanh thu toàn Tập đoàn với mục tiêu doanh thu 22.500 tỷ đồng (giảm 13% so với thực hiện năm 2014) và lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng (giảm 29% so với thực hiện năm 2014).

Cũng tại Nghị quyết lần này, HĐQT Hòa Phát đã thông qua phương án trích lập quỹ năm 2014 với mức trích lập quỹ dự phòng tài chính là 216 tỷ đồng; 160 tỷ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi, 32,5 tỷ đồng thù lao Hội đồng quản trị và 52,5 tỷ đồng quỹ khen thưởng ban điều hành.

Đề xuất mức trích lập các quỹ năm 2015 với quỹ khen thưởng phúc lợi là tối đa 5% lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT tối đa không quá 1% LNST, Quỹ khen thưởng Ban điều hành tối đa 5% LNST vượt kế hoạch.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *