Doanh nghiệp 09/03/2015 14:59

Cổ đông Hòa Phát nhận 10% cổ tức bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu

FICA – Dự kiến trong quý II tới, Hòa Phát sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu với mức 30%.

Tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 6/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) đã thông qua việc trình cổ đông chia cổ tức năm 2014 và thưởng cổ phiếu.

Cụ thể, tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện vào quý II/2015.

Đồng thời, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với mức trả 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

 Nguồn từ nguồn thặng dư vón cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của HPG trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2014 đã kiểm toán. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức 2014 nêu trên vào quý II/2015.

Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng voosnc ổ phần từ nguồn vốn chủ sở hũ nói trên trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.

HĐQT Hòa Phát cũng đệ trình cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2015 là 20%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Hòa Phát sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2015.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *