Tìm kiếm

Chủ đề : Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Tín dụng ngân hàng tăng 1,31%

28/05/2014

FICA - Tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế đến 23/5 tăng 1,31% so với cuối năm 2013. Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.