Tìm kiếm

Chủ đề : banca

Nhiều lô rau, củ, quả Trung Quốc thiếu an toàn

28/05/2014

Ngày 27-5-2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) trực thuộc Bộ NN&PTNT Việt Nam có công văn số 896/QLCL-CL2 gửi Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (AQSIQ) trực thuộc Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) yêu cầu điều tra về 17 lô hàng rau, củ, quả XK có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định của Việt Nam.