Thời sự 06/08/2018 06:33

Siết chặt quy định đầu tư công đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Tài chính đang hoàn tất dự thảo để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng cụ thể, chi tiết và chặt chẽ hơn.

Một trụ sở Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (Ảnh minh họa) 

Theo đó có hàng chục điểm mới được Bộ Tài chính bổ sung vào dự thảo thông tư thay thế cho Thông tư số 120 ban hành năm 2008 đang có hiệu lực thi hành. Trong đó, đối với phạm vi, đối tượng điều chỉnh, dự thảo mới đã bỏ đi những từ ngữ chưa rõ ý, bổ sung thêm đối tượng là dự án mua, xây dựng mới và mốc thời hạn 30 năm đối với các dự án thuê nhà và đất.

Cụ thể, thông tư sửa đổi sẽ quy định về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, gồm các dự án mua, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất; các dự án đầu tư thuê  nhà, đất dài hạn (trên 30 năm)... của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy đinh, việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư vừa phải thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam, vừa phải tuân thủ pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế. Trường hợp cùng một vấn đề mà quy định của Việt Nam không thống nhất với pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế thì thực hiện theo pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế.

Việc tạm ứng vốn và thanh toán các dự án này được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, phù hợp với quy định của nước sở tại và cả pháp luật của Việt Nam. Các Bộ, ngành quản lý thực hiện kiểm soát chi; trường hợp chủ đầu tư ở nước ngoài thì thay mặt chủ đầu tư giao dịch thanh toán vốn đầu tư với Kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thanh toán cho các dự án theo đề nghị của Bộ quản lý.

Các bộ ngành thực hiện chức năng kiểm soát chi; trường hợp chủ đầu tư ở nước ngoài thì bộ quản lý thay mặt chủ đầu tư giao dịch thanh toán vốn đầu tư với Kho bạc Nhà nước để được thanh toán cho các dự án theo yêu cầu.

Dự thảo thông tư cũng quy định chi tiết về trách nhiệm đối với các bộ quản lý và chủ đầu tư. Trong đó, cơ quan quản lý thực hiện chức năng kiểm soát chi, chịu trách nhiệm toàn diện về số vốn tạm ứng hoặc đã nhận. Đồng thời, chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các hồ sơ, tài liệu chứng từ của các dự án cũng như tính xác thực của khối lượng thực hiện, đơn giá, giá trị đề nghị thanh toán; tính hợp pháp của số liệu trong hồ sơ. Kho bạc Nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung này.

H.Anh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *