Đầu tư 07/04/2014 21:01

MobiFone sẽ được cổ phần hóa ngay trong năm 2014

FICA - Sau khi tách MobiFone ra khỏi VNPT, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone, trong đó làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty này để thực hiện trong năm 2014.

 


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 142/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, ngày 31/3/2014, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu VNPT. Tại cuộc họp này, Thủ tướng đánh giá, gần đây, tốc độ tăng trưởng của VNPT đang chậm lại, mô hình tổ chức và cơ chế quản lý bộc lộ nhiều bất hợp lý.

Việc tái cơ cấu VNPT trở thành yêu cầu cấp thiết để tổ chức lại thị trường viễn thông cạnh tranh, phù hợp với quy định của pháp luật, đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực để VNPT phát triển hiệu quả hơn, xứng đáng là tập đoàn kinh tế nòng cốt trong lĩnh vực viễn thông.

Cụ thể, Thủ tướng kết luận chỉ đạo tái cơ cấu VNPT theo hướng điều chuyển nguyên trạng Công ty Thông tin di động (VMS -MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone, trong đó làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty này để thực hiện trong năm 2014. Bộ cũng sẽ chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động bảo đảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Qua cuộc họp vừa rồi, Thủ tướng cũng chỉ đạo điều chuyển nguyên trạng các bệnh viện, bệnh viện điều dưỡng, các trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đang thuộc VNPT như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về các địa phương quản lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc, thống nhất với các địa phương liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong khi chưa chuyển về địa phương, các bệnh viện, trường học này tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

Tuy nhiên, sẽ không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 ra khỏi VNPT. Thực hiện sắp xếp Công ty Tài chính Bưu điện theo Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ các chỉ đạo nêu trên, hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014.

Bích Diệp

Chủ đề: google , gia sua friso gold 3 1.5 Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *