Thời sự 09/04/2015 09:51

BIDV tham gia tái cơ cấu TCTD khác theo chỉ đạo của NHNN

FICA – Một trong những mục tiêu được BIDV đặt ra trong năm 2015 là chủ động, tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo hé lộ từ MHB thì ngân hàng này sẽ hoàn tất đề án sáp nhập vào BIDV trong năm nay

Ngày 17/4 tới, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Theo dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị ngân hàng, trong năm 2015, BIDV dự kiến sẽ tập trung triển khai đúng lộ trình, phương án tái cơ cấu BIDV, hoàn thành Đề án tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2013-2015, sẵn sàng tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, BIDV sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tái cơ cấu tại Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 đã được NHNN phê duyệt. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng vốn, đồng thời cơ cấu tài sản có để nâng cao hệ số an toàn vốn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả/hiệu quả suy giảm. Nỗ lực hoàn thành cơ cấu lại các Công ty con, Công ty liên kết theo đúng phê duyệt của NHNN.

BIDV cũng khẳng định, trong năm nay sẽ chủ động, tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dung theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tuy BIDV không nêu đích danh ngân hàng đối tác sẽ tham gia tái cơ cấu, tuy nhiên, trước đó, tại tờ trình đại hội của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), nhà băng này đã cho biết đầu năm 2014 đã hoàn tất việc xây dựng đề án tái cơ cấu đến năm 2015 trình NHNN.

Từ quý 4/2014, MHB đã phối hợp với BIDV triển khai xây dựng đề án sáp nhập theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Định hướng hoạt động năm 2015 của MHB là sẽ phối hợp với BIDV để hoàn tất đề án sáp nhập theo chỉ đạo của NHNN.

Cũng tại Đại hội cổ đông lần này, BIDV sẽ tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2015 với ROE mục tiêu cả năm ở mức 13% và không thấp hơn 8,8% trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ngân hàng cũng chấp nhận mức giảm tối đa của lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 2.445 tỷ đồng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Bên cạnh đó, BIDV cũng đặt ra mục tiêu duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu là 10%; tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tối thiểu bằng 50% đối với VND và 10% đối với USD; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn tối đa là 60%. Trong đó: Duy trì tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn tối đa là 15%. Duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa là 90%.

Ngân hàng dự kiến, nguồn vốn huy động sẽ đạt mức tăng trưởng 16,5% trong năm nay, dư nợ tín dụng tăng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu phấn đấu từ dưới 2,5%, ROA đạt 0,85%, ROE 14-15% và tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn 9%.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *