Góc nhìn 08/12/2019 22:58

Cái bắt tay lịch sử

Đây là cái bắt tay lịch sử trong những ngày cuối năm 2019 giữa hai tập đoàn lớn. Ông Phú ví đây như một phép cộng đẹp giữa các doanh nghiệp Việt với nhau.

Ông Vũ Vinh Phú, Chuyên gia kinh tế

Vingroup gần đây đã công bố việc chuyển hướng để trở thành một tập đoàn công nghiệp, công nghệ thương mại dịch vụ với định hướng ở các sản phẩm như xe ô tô, điện thoại thì việc nhường “mặt trận” bán lẻ và sản xuất nông nghiệp sạch cho Masan là một điều tất yếu.

Đó là một cách để Vingroup tránh đầu tư dàn trải mà tập trung vào những mặt trận cốt lõi của mình trong những năm tới. Còn đối với Masan, việc tiếp thu mạng lưới rộng lớn của Vingroup sẽ chắp thêm cánh cho họ bay cao hơn.

Sự cộng tác giữa các doanh nghiệp Việt với nhau là một điều rất đáng khích lệ bởi trong hoàn cảnh hiện nay các doanh nghiệp Việt đang yếu về nhiều mặt thì rất cần sự liên kết hợp tác giữa họ với nhau để tạo thành sức mạnh tổng hợp nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI.

Nếu thị trường không có những tập đoàn Việt mạnh mẽ và các doanh nghiệp Việt lần lượt bị thôn tính sáp nhập thì tương lai bán lẻ Việt sẽ đi về đâu?

Chúng ta biết rằng mất phân phối bán lẻ sẽ mất cả sản xuất, khả năng đi làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài là một điều tất yếu.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *