Đầu tư 02/02/2015 22:15

Nga có 7 dự án khai khoáng tại Việt Nam

FICA - Liên bang Nga vẫn đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực chế biến, chế tạo với 35 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,12 tỷ USD (chiếm 57,7% tổng vốn đầu tư). Khai khoáng đứng thứ hai với 7 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 581,2 triệu USD (chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư).

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 15/12/2014, Liên bang Nga đứng thứ 17/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 104 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,97 tỷ USD.

Các nhà đầu tư Liên bang Nga đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực chế biến, chế tạo với 35 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,12 tỷ USD (chiếm 57,7% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là khai khoáng với 7 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 581,2 triệu USD (chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 3 dự án, tổng vốn đầu tư là 72,7 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực xây dựng, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa; nông, lâm nghiệp, thủy sản...

Vốn đầu tư của Liên bang Nga chủ yếu theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Hình thức 100% vốn nước ngoài dẫn đầu với 63 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 1,26 tỷ USD (chiếm 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Tiếp đến là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với 4 dự án, vốn đầu tư là 381,26 triệu USD (chiếm 19,5% vốn đầu tư). Bên cạnh đó, phía Nga cũng đầu tư theo hình thức liên doanh với 35 dự án, tổng vốn đầu tư là 256,3 triệu USD (chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại là hình thức công ty cổ phần.

Tính đến nay, Liên bang Nga có dự án tại 24 địa phương, tập trung tại các địa bàn thuận lợi. Dẫn đầu là Bình Định với 1 dự án có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD chiếm 51,1% tổng vốn đầu tư; các dự án dầu khí ngoài khơi gồm 6 dự án với tổng vốn đầu tư 531,2 triệu USD chiếm 27,1% tổng vốn đầu tư; tiếp theo Hà Nội với 25 dự án, tổng vốn đầu tư là 129,5 triệu USD; còn lại là các dự án tại các địa phương khác.

Tại Bình Định, dự án nổi bật của Liên bang Nga là Công ty TNHH Bus Industrial Center, cấp phép ngày 12/4/2013 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ USD, với mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp và sx phụ tùng xe bus và dịch vụ hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, còn có Hợp đồng dầu khí lô 129,130,131,132 ký ngày 28/10/2008, cấp phép ngày 04/2/2009 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 328,2 triệu USD, nhà đầu tư là Công ty GAZPROM VÀ ZARUBEZHNEFTEGAZ với mục tiêu là khai thác dầu khí.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *