Đầu tư 21/01/2015 10:47

Hồng Kông, Đài Loan tích cực “đổ tiền” vào Tây Nguyên

FICA - Nhìn chung, tình hình thu hút ĐTNN tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên còn rất hạn chế so với tiềm năng của các tỉnh. Lũy kế đến 15/12/2014, với 148 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên, tổng vốn đăng ký mới chỉ đạt 819 triệu USD.

 

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), hiện nay đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã có mặt tại cả 5 tỉnh, thành phố của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, kết quả thu hút ĐTNN của khu vực còn rất hạn chế so với các vùng khác của cả nước.

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là một trong sáu vùng kinh tế lớn của nước ta. So với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên có nhiều khó khăn, như thiếu lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kém phát triển, mức sống còn thấp. Tuy nhiên, Tây Nguyên có lợi điểm về tài nguyên thiên nhiên.

Tính lũy kế đến 15/12/2014, đã có 148 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc  khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký khoảng 819 triệu USD.

Trong đó, Lâm Đồng  đang đứng đầu khu vực với 122 dự án và  khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư (chiếm  82% tổng số dự án và 61% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đắc Lắc đứng thứ hai với 6 dự án và 150 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 4% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư của cả khu vực).

Đứng thứ ba là Gia Lai với 11 dự án và 80 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 7% tổng số dự án và 9,71% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ tư là Kon Tum với 3 dự án và 70 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 2% tổng số dự án và 8,5% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đăc Nông có 6 dự án và 19,6 triệu USD.

Xét về quốc gia đầu tư, Hồng Kông đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào khu vực này với 9 dự án và 150 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 6% tổng số dự án và  18% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đài Loan đứng thứ hai với 48 dự án và 122 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 32% tổng số dự án và  15% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Nhật Bản đứng thứ ba với 15 dự án và 103 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 10 % tổng số dự án và  12% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Xét về lĩnh vực đầu tư thì lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đứng thứ nhất với 82 dự án và 350 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 55% tổng số dự án và 42% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 46 dự án và 198 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 31% tổng số dự án và 24% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Nhìn chung, tình hình thu hút ĐTNN tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên còn rất hạn chế so với tiềm năng của các tỉnh. Trong thời gian tới, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần chú trọng hơn trong công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh tới cộng đồng các nhà đầu tư để thu hút ĐTNN vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng. Đồng thời, các tỉnh trong khu vực cũng cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về số lượng và yêu cầu về trình độ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *