Đầu tư 21/01/2015 10:39

Bất động sản Quảng Nam “hút” đầu tư ngoại

FICA – Tại Quảng Nam, 80% vốn đăng ký đầu tư nước ngoài “chảy” vào lĩnh vực bất động sản với 6 dự án, trị giá 4 tỷ USD.

 photo 2533306399_3be70eae05_o.jpg

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính lũy kế đến nay, Quảng Nam đã thu hút được 94 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5,09 tỷ USD, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tính riêng trong năm 2014, Quảng Nam đã thu hút được 11 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 72 triệu USD. Ngoài ra, có 3 dự án tăng vốn đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Quảng Nam đạt 87 triệu USD, đứng thứ  23/54 địa phương trên cả nước về thu hút FDI trong năm 2014.

Xét về ngành và lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ nhất với 6 dự án và hơn 4 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 80% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Đứng thứ hai là ngành  công nghiệp chế biến, chế tạo với 56 dự án  và  515 triệu USD tổng vốn đầu tư  (chiếm 10% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Đứng thứ ba là  lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 13 dự án  và  328 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 6,5% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, khai khoáng, nông nghiệp…

Xét về đối tác đầu tư, Singapore đứng thứ nhất với 4 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD (chiếm 80% tổng vốn đầu tư của Quảng Nam). Đứng thứ hai là Đài Loan với 16 dự án và tổng vốn đăng ký là 184 triệu USD, chiếm 3,6% tổng tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam. Ngoài ra, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đầu tư tại Quảng Nam như Hồng Kông, Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản.

Tại Quảng Nam, có 69 dự án thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 4,7 tỷ USD, chiếm 93% tổng vốn đầu tư vào địa bàn này. Hình thức liên doanh đứng thứ hai với 25 dự án và 359 triệu USD vốn đầu tư.

Nhìn chung, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Quảng Nam là một trong số các tỉnh có tiềm năng ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, việc thu hút ĐTNN tại chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của địa phương.

Cục cho rằng, trong thời gian tới, Quảng Nam cần chú trọng quảng bá tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh để thu hút ĐTNN vào tỉnh, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, Quảng Nam cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về số lượng và yêu cầu về trình độ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *