Doanh nghiệp 13/03/2015 16:42

REE: Công ty con bị phạt, Ban điều hành từ chối nhận thưởng

FICA - Trong năm 2014, Công ty Quản lý và khai thác BĐS REE bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hơn 870 triệu đồng và BĐH công ty này đã không nhận khoản tiền thưởng cuối năm 2014 để bù lại thiệt hại.

CTCP Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niêm 2014 dự kiến sẽ diễn ra vào 27/3/2015 tới.

Theo báo cáo tài chính đã được Ernst & Young kiểm toán, trong năm 2014, doanh thu thuần thực hiện toàn nhóm Công ty REE là 2.629 tỷ đồng, đạt 99,06 kế hoạch năm và tăng 8,95% so với doanh thu thực hiện năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 1.061,97 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 119,05% so với kế hoạch năm và tăng 8,81% so với LNST năm 2013.

Trong khi chỉ tiêu về khả năng thanh toán: hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán tức thời đều tăng từ 1,8 lần năm 2013 lên 1,91 lần năm 2014 và từ 0,38 lần lên 0,67 lần thì chỉ tiêu về khả năng sinh lợi đều sụt giảm. ROE (LNST/vốn chủ sở hữu) giảm từ 18,78% còn 17,97% và ROA (LNST/tổng tài sản) giảm từ 14,03% còn 13,07%.

Trưởng ban Kiểm soát Đỗ Thị Trang cho biết, đến cuối ngày 31/12/2014, tổng số thuế còn phải nộp của nhóm Công ty REE là 57,8 tỷ đồng, chủ yếu là thuế TNDN và thuế GTGT. Ban Kiểm soát đề nghị nhóm Công ty thực hiện nộp thuế đúng thời hạn để tránh phát sinh tình trạng bị phạt do chậm nộp thuế.

Trong năm vừa qua, số lao động tăng là 309 người trong khi số lao động giảm là 215 người, thời điểm 31/12/2014 có 1.334 người. Số lao động tăng trong năm chủ yếu do hợp nhất số lao động của CTCP Thủy điện Thác bà, còn số lao động giảm tại các công ty thành viên là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên không có nhu cầu tiếp tục công việc, hoặc nhân viên tự xin thôi việc.

Tiền lương bình quân tháng của công nhân viên nhóm Công ty REE năm 2014 là 10,22 triệu đồng/người/tháng (năm 2013 là 7,56 triệu đồng/người/tháng).

Cũng theo báo cáo của BKS, tại lĩnh vực quản lý và cho thuê bất động sản, trong năm vừa rồi, công ty đã tiếp tục duy trì được tỷ lệ lập đầy ở mức tren 97% - một tỷ lệ khá cao trong bối cảnh thị trường văn phòng vẫn đang thừa cung và cạnh tranh gay gắt về giá thuê.

Trong năm 2014, Công ty Quản lý và khai thác BĐS REE bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quyết định của UBND TPHCM: xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Tổng số tiền phạt là 874,94 triệu đồng.

Ban điều hành công ty đã nhận trách nhiệm chưa thực hiện kịp thời, dẫn đến công ty bị phạt số tiền nêu trên, qua đó BĐH công ty này cũng đã không nhận khoản tiền thưởng cuối năm 2014 để bù lại thiệt hại.

Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện và nước, năm 2014, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc giải ngân vào lĩnh vực điện, nước và cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực kinh doanh chiến lược. Hiện nay, REE đã đạt tỷ lệ sở hữu trên 20 tại 6 nhà máy điện, 5 nhà máy sản xuất, kinh doanh nước sạch. Đặc biệt năm 2014, REE đã trở thành cổ đông chi phối của CTCP Thủy điện Thác Bà, nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên gần 60% vốn điều lệ của công ty này.

Với khoản vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, năm 2014, hoạt động đầu tư đã đạt được 580 tỷ đồng LNST, tuy có giảm so với kết quả năm 2013 nhưng lĩnh vực này đã đóng góp một tỷ lệ đáng kể vào KQKD năm 2014 của toàn nhóm REE.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *