Doanh nghiệp 01/07/2019 06:00

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thua lỗ: Vì đâu nên nỗi?

Tăng trưởng toàn ngành bảo hiểm năm 2018 đạt mức cao trên 2 con số, tuy nhiên đó chỉ là tăng trưởng phí bảo hiểm. Dưới góc nhìn lợi nhuận, hơn 55% số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lỗ năm 2018.

Ngành bảo hiểm đang phải đối mặt với nhiều thách thức

Trong một báo cáo vừa công bố, Vietnam Report cho biết, mặc dù được dự báo là một trong những ngành tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam, song ngành bảo hiểm sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong thời gian tới.

Thứ nhất, bài toán lợi nhuận đang làm khó các doanh nghiệp nhân thọ. Trong năm 2018, thống kê cho thấy, 18 doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm đạt được 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP. Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 38.524 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.

Tăng trưởng toàn ngành bảo hiểm năm 2018 đạt mức cao trên 2 con số, tuy nhiên đó chỉ là tăng trưởng phí bảo hiểm.

Dưới góc nhìn lợi nhuận, hơn 55% số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lỗ năm 2018. Nguyên nhân được các doanh nghiệp giải thích là do họ phải chịu ảnh hưởng của việc giảm lãi suất trái phiếu Chính phủ, cùng với sự sụt giảm mạnh của lãi suất chiết khấu áp dụng để tính dự phòng kỹ thuật. Cùng với đó, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng lớn, thậm chí chiếm tới 2/3 chi phí hoạt động năm 2018.

Thứ hai, các doanh nghiệp bảo hiểm lại đang trải qua tình hình cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị phần. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp bảo hiểm của Vietnam Report cho thấy, hơn 92% số doanh nghiệp nhận định “cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt” là khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, có đến 18 công ty đa phần là công ty nước ngoài, đang phải chia nhau miếng bánh nhỏ. Ngược lại, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đang hấp dẫn các nhà đầu tư mới khi nhu cầu bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe ngày càng gia tăng, trong khi các sản phẩm chất lượng cho khách hàng còn thiếu, đặc biệt là cho đối tượng khách hàng cá nhân.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ đang ngày càng mạnh hơn và sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn. Theo số liệu từ Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam, thị phần của Top 5 công ty dẫn đầu như Bảo Việt, bảo hiểm PVI, bảo hiểm PJICO, bảo hiểm bưu điện PTI, bảo hiểm Bảo Minh… đang có xu hướng giảm (từ 70% xuống 60%), vô hình chung làm tăng cơ hội cạnh tranh thị phần cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ.

Thứ ba, thách thức đến từ việc ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm. Cũng như ngành ngân hàng, ngành bảo hiểm có một lượng khách hàng rất lớn, có nguồn dữ liệu khách hàng rất lớn. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai AI (trí tuệ nhân tạo), với mục tiêu phân loại, số hóa, và đưa vào các phân tích chuyên sâu dữ liệu khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng tại doanh nghiệp phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Có đến 53,8% lựa chọn khi doanh nghiệp được Vietnam Report khảo sát về các thách thức lớn nhất cản trở doanh nghiệp triển khai ứng dụng AI), nhân sự thực hiện, ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp, rủi ro an ninh mạng và sự bất đồng quan điểm trong nội bộ.

Mai Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *