Doanh nghiệp 03/01/2014 14:05

Doanh nghiệp không được cho nhau vay tiền mặt từ 1/3/2014

FICA - Kể từ 1/3/2014, các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng cũng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Chính phủ vừa ban hành nghị định về thanh toán bằng tiền mặt.

Theo quy định trong dự thảo, kể từ 1/3/2014, các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng cũng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Các giao dịch chứng khoán cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định này với quy định cụ thể là: tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán cũng không được thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các doanh dịch, trừ một số trường hợp theo quy định của Bộ Tài chính và của Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định này cũng không quy định cấm người dân thanh toán bằng tiền mặt khi mua bán nhà, ô tô và các tài sản có giá trị lớn khác như dự thảo lần 1.

Thỏa thuận về nhu cầu rút tiền mặt

Theo nghị định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch rút tiền mặt và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền mặt với số lượng lớn.

Các đơn vị khi giao dịch với Kho bạc nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ tài chính.

Ngân hàng Nhà nước ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt với khách hàng của mình và niêm yết công khai.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *