Doanh nghiệp 03/01/2014 12:18

Sớm đưa quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động

FICA - Trong năm 2014, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp như đưa quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động, miễn thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số đối tượng...

Ngày 2/1/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Đây được coi là kim chỉ nam chỉ việc điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ của Chính phủ trong năm 2014. Theo đó, trong năm nay, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả.

Về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong năm 2014, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp thông qua một số biện pháp.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động năm 2013 là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với năm trước.

Trong đó, số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 doanh nghiệp, tăng 35,7%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40.116 doanh nghiệp, tăng 8,6%.

Một là, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều  hành lãi suất cho vay ở mức phù hợp, phân loại nợ, đối tượng vay, thực hiện cơ cấu lại nợ.

Bộ Tài chính rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thuế, hải quan...

Hai là, rà soát, sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế đẩy mạnh phát triển sản xuất và thị trường trong nước, khuyến khích tiêu dùng, đẩy nhanh giải quyết hành tồn kho. Có giải pháp hiệu quả, dài hạn hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tháo gỡ khó khăn, tập trung sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như lúa, cà phê, cao su, tôm, cá, cây ăn quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khẩn trương đưa quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động.

Bộ quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp theo nghị quyết Quốc hội.

Cuối cùng, các Bộ, ngành rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục...giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí.

Năm 2014, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của cả nước sẽ đạt khoảng 5,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước 5,3% GDP.

Kkim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu;  tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP;

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động;...

Thục Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *