Thông tin diễn giả
Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Ông Thành là Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) và là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS), Đại học Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM.