Góc nhìn 23/05/2018 09:06

Thu giá và cơ chế thị trường

Vẫn biết việc áp đặt cái thuật ngữ mới nghe chối tai “thu giá” là để chính quyền nói với dân rằng dân đi đường BOT là đang mua dịch vụ giao thông và vì vậy phải trả giá.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình

Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Nhưng hôm nay, bộ trưởng giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã đựa ra một lý do nữa: “Giờ mình xem BOT là một sản phẩm của doanh nghiệp nên họ tự định giá, còn phí là mang tính chất của Nhà nước, liên quan tới HĐND, Quốc hội quyết định.”

Trong một thị trường cạnh tranh với rất nhiều người bán và rất nhiều người mua, thì giá do thị trường quyết định và nhà nước không cần can thiệp. Nhưng khi chỉ có một người bán (độc quyền) hay ít người bán (độc quyền nhóm), để người bán tự định giá thì họ sẽ tăng giá lên rất cao, gây tổn hại đến phúc lợi xã hội và do vậy nhà nước có thể phải điều tiết giá.

Đường BOT làm gì có cạnh tranh mà có thể để cho doanh nghiệp BOT tự định giá được. Hy vọng ông bộ trưởng chỉ lỡ lời trước báo chi, chứ chủ định của cơ quan nhà nước là để DN BOT “tự định giá” thì quá nguy hiểm.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *