Bất động sản 23/05/2018 10:46

Hà Nội đề xuất thu hồi một phần diện tích dự án nếu chủ đầu tư "chây ì" nghĩa vụ tài chính

Đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới nợ đọng nghĩa vụ tài chính, chây ì không nộp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị cho phép các ngành xem xét, trình thu hồi đối với phần diện tích nhà hoặc diện tích đất tương ứng với số tiền nợ đọng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: từ năm 2012 đến 2017, toàn thành phố có 698 dự án với tổng diện tích đất 14.004.813,4m2.

Trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, hậu kiểm và tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi.

Khó khăn là việc thu hồi đất đối với một số trường hợp vi phạm do đối tượng bị thu hồi đất không hợp tác. Rất nhiều đối tượng thanh tra không hợp tác khi đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ như: Không có mặt tại buổi công bố quyết định thanh tra, chậm thực hiện các nội dung báo cáo hoặc báo cáo không theo các nội dung đề cương của đoàn thanh tra yêu cầu, chậm cung cấp tài liệu hồ sơ sử dụng đất và các tài liệu liên quan đến diện tích đất bị thanh tra, đối tượng thanh tra không có mặt tại địa điểm thanh tra đúng thời gian đã ấn định làm chậm tiến độ thanh tra.

Một số đối tượng thanh tra đã thay đổi pháp nhân, thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động dẫn đến việc công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra gặp khó khăn, không đảm bảo thời gian theo luật định hoặc không thực hiện được.

Ngoài ra, đối tượng thanh tra không cử người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện không ủy quyền cho người làm việc với đoàn thanh tra, ký biên bản làm việc, biên bản thanh tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính… gây khó khăn, không đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật cho công tác thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm và trình người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính về xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi đất, thực hiện khắc phục hậu quả… dẫn tới kết luận thanh tra, kiểm tra thiếu cơ sở pháp lý.

Trước những khó khăn vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thành phố chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai. Đồng thời xây dựng trình tự, thủ tục và cơ chế cụ thể thực hiện khi nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới nợ đọng nghĩa vụ tài chính, chây ì không nộp thì đề nghị cho phép các ngành xem xét, trình thu hồi đối với phần diện tích nhà hoặc diện tích đất tương ứng với số tiền nợ đọng.

Tại buổi giám sát, thanh viên đoàn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ về số liệu, phân loại các dự án và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong theo dõi, quản lý các dự án sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đoàn đề nghị Sở nêu rõ chế tài xử lý đối với các dự án vi phạm, việc công khai các dự án vi phạm theo quy định của pháp luật, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận sự cố gắng trong công tác quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó, Sở đã tích cực tham mưu cho Thành phố, hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quản lý đất đai, đồng thời chú trọng thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, tiến độ của các dự án.

Chia sẻ với những khó khăn của Sở khi khối lượng công việc quản lý rất lớn, lĩnh vực đất đai khó, nhạy cảm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng, công tác quản lý đất đai còn những tồn tại, hạn chế và đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát lại toàn bộ dự án sử dụng đất trên địa bàn thành phố, có số liệu chính xác, phân loại đối với từng dự án như dự án chậm triển khai, dự án vi phạm Luật Đất đai, vi phạm nghĩa vụ tài chính…

Ông Tuấn cũng đề nghị Sở tăng cường phối hợp với các sở, ngành, thành phố và các quận, huyện thị xã, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện các dự án vi phạm và có phương án xử lý, chế tài kiên quyết đối với những chủ đầu tư cố tình chây ì, tạo điều kiện đối với chủ đầu tư có ý thức trách nhiệm triển khai dự án. Đồng thời, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, tiến độ các dự án thời gian kéo dài không triển khai.

Đối với các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị rà soát lại toàn bộ số liệu, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quản lý các dự án sử dụng đất trên địa bàn.

Nguyễn Mai

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *