“Độc”, lạ: hồng treo gió 500.000 đồng/kg, khách “khủng bố” đòi hàng phải khóa Facebook

15/10/2018 03:38 0 lượt xem

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *