Tiêu Dùng 02/03/2018 07:40

2 năm nữa, 70% hoá đơn điện, nước phải được trả qua ngân hàng

Theo Đề án mà Chính phủ mới phê duyệt, năm 2020 sẽ thực hiện đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng, trong đó, yêu cầu năm 2020, đối với dịch vụ thu ngân sách, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng. 

Đặc biệt, 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng để phục vụ việc thu ngân sách nhà nước.

Ở khách hàng cá nhân, 70% hoá đơn điện lực, nước sạch được chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng. Đối với các trường đại học, cao đẳng 100% trường học phải chấp nhận thanh toán qua ngân hàng để phấn đấu 80% số sinh viên nộp học phí qua ngân hàng. Các bệnh viện cũng phải phấn đấu 50% bệnh nhân thanh toán qua ngân hàng. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, để thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng, các tổ chức và doanh nghiệp dịch vụ phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử cho phép ngân hàng có thể nhận diện chính xác được khách hàng, từ đó phát triển thêm các phương tiện thanh toán mới tạo thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

Phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến, thanh toán trên ứng dụng điện thoại di động, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trường gần trên di động (NFC) và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác.

Chính phủ khuyến khích các mô hình hợp tác giữa ngân hàng với các tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp với đặc thù dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

An Linh

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *