Thời sự 16/09/2019 08:19

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng vừa có thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ của Sở để bán tài liệu.

Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư Đà Nẵng, thời gian gần đây, đơn vị nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đơn vị đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh…

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu - 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cảnh báo việc mạo danh cán bộ Sở để bán tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được biết, hành vi của một số đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư để trục lợi.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào”, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Sở Kế hoạch – Đầu tư Đà Nẵng cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách cần từ chối và thông tin đến phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Trước đó, đầu tháng 4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cũng đã có cảnh báo về tình trạng này.

Khánh Hồng

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *