Thời sự 07/08/2020 16:31

Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước siết chặt việc mua xe công

Bộ Tài chính vừa yêu cầu Kho bạc Nhà nước siết chặt việc thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với xe ô tô công phục vụ các chức danh và ô tô phục vụ chung.

Cụ thể, Thông tư 62/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành yêu cầu Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc.

Đối với chi mua sắm xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung, Kho bạc Nhà nước kiểm soát đảm bảo không vượt dự toán chi tiết và giá mua xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Thông tư số 24/2019/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành… Đối với trường hợp được điều chỉnh giá phải đảm bảo theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Kho bạc Nhà nước được lệnh siết chặt mua xe công băng ngân sách Nhà nước

Đồng thời, đối với chi mua sắm xe ô tô chuyên dùng, Kho bạc Nhà nước kiểm soát đảm bảo không vượt dự toán chi tiết và mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát đối tượng sử dụng, chủng loại, theo quy định tại Văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng của cấp có thẩm quyền ban hành (Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85/2018/NĐ-CP).

Trước đó, tại Chỉ thị 16/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có biện pháp kiểm soát, tiến tới hạn chế chi ngân sách Nhà nước để mua sắm xe công. 

Cụ thể, khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách Nhà nước năm 2020, các Bộ, ngành và địa phương cần phải xây dựng dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực cụ thể, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, Thủ tướng yêu cầu hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định;

Đặc biệt, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài…

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Cả bộ máy kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp;…

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *