Doanh Nhân 19/06/2018 13:33

Quốc Cường Gia Lai có bỏ ngỏ kế hoạch kinh doanh 2018?

Theo quy định, tài liệu cung cấp cho cổ đông trước khi dự họp phải bao gồm những thông tin cần thiết cho các thành viên tham dự cuộc họp có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ về mỗi vấn đề trong chương trình họp.

Theo kế hoạch, buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) sẽ được tiến hành vào ngày 29/6 sắp tới. Theo quy định, công ty đại chúng phải công bố thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp trên website của công ty đồng thời với việc gửi thông báo mời họp trong đó có hướng dẫn truy cập website của công ty về việc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên cho các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội. 

Hiện trên website của QCG đã công bố tài liệu cho buổi họp cổ đông sắp tới. Tuy nhiên tài liệu này không bao gồm tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2018 cũng như báo cáo hoạt động của HĐQT/Ban Giám đốc/BKS. 

Trong số những tờ trình đã được công bố, đáng chú ý là tờ trình tăng vốn của QCG. 

Cụ thể, QCG sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. QCG dự kiến phát hành 27,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn từ 2.751 tỷ đồng lên 3.026 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1. Thời gian thực hiện là sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, trong quý II - III/2018. 

Kế hoạch này thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 công ty trình kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Trong đó 8,6% đã được thanh toán vào cuối tháng 7/2017 và 6,4% còn lại sẽ trả vào ngày 27/6/2018. 

Năm 2017, công ty đạt doanh thu 857 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ thoái vốn đầu tư khỏi CTCP Bất động sản Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Home dẫn đến lợi nhuận ròng đạt hơn 405 tỷ đồng. 

Theo quy định, tài liệu cung cấp cho cổ đông trước khi dự họp phải bao gồm những thông tin cần thiết cho các thành viên tham dự cuộc họp có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ về mỗi vấn đề trong chương trình họp.

Nếu công ty không cung cấp đầy đủ tài liệu thảo luận, cổ đông sẽ khó ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ ngay tại cuộc họp. Việc này có thể làm chậm quá trình ra quyết định hoặc đưa ra quyết định không chính xác.

Nguyễn Mai

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *