Doanh nghiệp 24/12/2013 13:49

VietinBank giảm kế hoạch lợi nhuận năm xuống 7.500 tỷ đồng

FICA - Với kế hoạch lợi nhuận mới, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VietinBank đã hoàn thành 94% kế hoạch.

Nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của ngân hàng thương  mại cổ phần Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán CTG) đã thông qua tất cả các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh của năm 2013 với tỷ lệ tán thành 96,45%. Nghị quyết này được ban hành ngày 23/12/2013, tức là 1 tuần trước khi năm 2013 kết thúc.

Theo đó, 8 trên tổng số 9 chỉ tiêu được điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4/2013. Chỉ tiêu duy nhất mà Hội đồng quản trị giữ nguyên so với kế hoạch đầu năm là vốn điều lệ.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được xin điều chỉnh giảm so với mức thực hiện năm 2012. Tỷ lệ chia cổ tức được điều chỉnh ở mức 10% bằng tiền mặt, thấp hơn kế hoạch đầu năm là 12% và thực hiện năm 2012 là 16%.

So với các số liệu công bố trong báo cáo tài chính quý 3/2013 của VietinBank, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 94% so với kế hoạch sau điều chỉnh. Tổng tài sản đạt 99% kế hoạch, với 528.609 tỷ đồng trên 535.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 1,4%, trong khoảng kế hoạch mà VietinBank xin điều chỉnh. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) gần chạm kế hoạch năm.

 Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *