Doanh nghiệp 17/01/2015 17:28

Tỷ lệ cổ đông tham dự dưới 65%, VNCB hoãn ĐHCĐ 1 tuần

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sẽ tiếp tục được tổ chức vào tuần sau, ngày 24/1/2015.

Ngày 17/01/2015, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015.

Dự kiến chương trình Đại hội sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như: Thông báo công khai về kết quả kiểm toán độc lập và thực trạng tài chính của ngân hàng đến 30/11/2014, đồng thời, trình thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

VNCB cho biết, Đại hội cổ đông bất thường 2015 được xem là dấu ấn quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị Ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, do tỷ lệ cổ đông tham dự chưa đạt đủ tỷ lệ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất – UBND Tỉnh Long An (số 61 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An) vào 8h30 ngày 24/1/2015.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *