Chứng Khoán 13/01/2014 19:31

Tuyên bố giải thể, Chứng khoán Âu Việt bất ngờ báo lãi

FICA - Tuyên bố chính thức giải thể từ giữa tháng 12/2013, Âu Việt còn vỏn vẹn 4 nhân viên, tuy nhiên, công ty vẫn có lãi hơn 10 tỷ đồng trong năm 2013 và đã làm sạch cơ bản bảng cân đối kế toán, giải quyết hết nợ nần.

 

Âu Việt là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên giải thể và rút khỏi thị trường.

CTCP Chứng khoán Âu Việt (AVS) vừa công bố kết quả kinh doanh lần cuối cùng đến cổ đông sau khi chính thức tuyên bố giải thể từ giữa tháng 12/2013.

Theo đó, quý IV/2013, AVS có doanh thu 4,2 tỷ đồng tương đương hơn 42% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 1,5 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng là doanh thu khác.

Do công ty đã chấm dứt các mảng hoạt động nghiệp vụ nên trong quý cuối cùng của năm 2013, AVS không có nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phát hành chứng khoán, tư vấn, lưu ký chứng khoán, ủy thác đấu giá hay cho thuê sử dụng tài sản.

Trong quý IV/2013, AVS có lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,3 tỷ đồng, tăng 431% so với cùng kỳ (quý IV/2012, công ty lỗ 1,3 tỷ đồng).

Theo văn bản giải trình của AVS, nguyên nhân chủ yếu do chi phí giảm mạnh, chi phí hoạt động kinh doanh giảm 111% trong bối cảnh công ty chỉ còn duy trì hoạt động tự doanh, và đã bán toàn bộ chứng khoán tự doanh và nhờ vậy được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 49,3 tỷ đồng (cùng kỳ phải trích lập gần 6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 57% còn 1 tỷ đồng do công ty giảm quy mô hoạt động dẫn tới giảm mạnh chi phí nhân viên, chi phí thuê mặt bằng và các chi phí liên quan đến các hoạt động môi giới chứng khoán.

Luỹ kế cả năm, AVS có doanh thu 13,16 tỷ đồng, bằng 38% cùng kỳ. Trong đó, hoạt động môi giới vỏn vẹn thu về chưa tới 200 nghìn đồng. Doanh thu hoạt đồng đầu tư chứng khoán, góp vốn ở mức 2,46 tỷ đồng, bằng 23% năm 2012. Doanh thu hoạt động tư vấn đạt 128 triệu đồng, giảm 83% năm trước; doanh thu lưu ký chứng khoán còn bằng 6%; doanh thu khác cũng giảm 46%.

Cả năm 2013, AVS ghi nhận có lãi 10,43 tỷ đồng trong khi năm 2012 lỗ 10,56 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2013 của AVS đạt 226 tỷ đồng trên vốn điều lệ 360 tỷ đồng, tương ứng, giá trị sổ sách của cổ phiếu đạt khoảng 6.300 đồng/cp.

Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính của AVS, công ty không có tiền thưởng, lương tháng 13 cho năm hoạt động cuối cùng. Thu nhập của các thành viên chủ chốt tổng cộng 191,06 triệu đồng, trong đó tiền lương là 183,5 triệu đồng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được trả ở mức 7,56 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, công ty cũng chỉ còn vỏn vẹn 4 nhân viên. Bảng cân đối kế toán đã được làm sạch với việc hoàn tất các khoản nợ vay. Tổng dư nợ phải trả chỉ còn 64,4 triệu đồng trong đó có thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 34,3 triệu đồng.

Theo tuyên bố của AVS khi giải thể, công ty sẽ không ký kết thêm hợp đồng với bất kỳ tổ chức cá nhân nào và sẽ thanh toán toàn bộ các khoản nợ trong vòng 6 tháng đầu năm 2014 này.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *