Chứng Khoán 03/07/2018 17:39

Trần Anh mua lại cổ phiếu từ cổ đông để huỷ niêm yết

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Trần Anh thực hiện hủy niêm yết, Trần Anh sẽ mua lại cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu.

Trần Anh đã bị Thế giới Di động thâu tóm song vẫn giữ lại thương hiệu

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu công ty.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Trần Anh thực hiện hủy niêm yết, Trần Anh sẽ mua lại cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dự vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tính đến 31/3/2018 (năm tài chính 2017).

Giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch tối đã không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số lượng cổ phiếu mà công ty này muốn mua để làm cổ phiếu quỹ sẽ không quá 0,73% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ các quy định hiện hành, tương đương số lượng cổ phiếu tối đa là 180.634 cổ phiếu.

Với mức giá dự kiến không quá 34.900 đồng/cổ phần, dự kiến Trần Anh chỉ phải chi tối đa là 6,3 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu cần mua.

Trong đợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất, vào ngày 3/12/2015, công ty đã mua lại 26.098 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ lên mức 102.614 cổ phiếu.

Hồi cuối năm 2017, đầu 2018, Trần Anh đã bị Thế giới Di động thâu tóm và thương vụ này đã hoàn tất với việc dàn lãnh đạo cũ của Trần Anh được thay thế bởi người của Thế giới Di Động. Đến thời điểm 18/4, Thế giới Di động đã sở hữu 24,63 triệu cổ phiếu TAG, tương ứng với tỷ lệ 99,27% vốn điều lệ.

Mới đây, cổ phiếu TAG của Trần Anh đã bị HNX đưa vào diện cảnh báo từ 25/6/2018 do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 là số âm.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *