Chứng Khoán 04/01/2018 08:32

Loay hoay chuyển nhượng vốn tại EVNFinance

Công tác thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực được khởi động từ tháng 10/2017 nhưng vẫn chưa hoàn tất theo kế hoạch đề ra với nhiều lý do khác nhau. Doanh nghiệp này đang đề xuất 2 phương án gồm bán thỏa thuận hoặc đăng ký giao dịch/niêm yết bán trên sàn chứng khoán.

Theo đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020 do Thủ tướng phê duyệt, EVN sẽ phải thoái toàn bộ vốn góp tại EVN Finance.

Nhưng sau phiên đấu giá không thành công ngày 13/9/2017, EVN đã triển khai các thủ tục thoái vốn tại EVN Finance theo phương thức đấu tía theo lô (3 lô) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả là: đối với lô 1 và lô 2, mỗi lô đều có hai nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần (12.500.000 cổ phần/lô) với mức giá được trả đúng bằng giá khởi điểm 145.675.000.000 đồng/lô.

Tuy nhiên, đối với lô 3 thì tại thời điểm tháng 10/2017 vẫn không có nhà đầu ư nào đăng ký tham gia đấu giá nên 12.500.000 cổ phần của lô này vẫn chưa bán được.

Để đảm bảo công tác thoái vốn EVN Finance được  hoàn tất, EVN đang đề xuất phương án bán tiếp số cổ phần còn lại tương đương 187,5 tỷ đồng mệnh giá theo 2 phương án gồm: phương án 1 - bán thỏa thuận số cổ phần còn lại cho các nhà đầu tư.

Trong trường hợp không tìm được nhà đầu tư mua thỏa thuận, EVN đề xuất phương án 2 là: ngay sau khi cổ phiếu EVN Finance thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCOM hoặc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì cho phép EVN được bán trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng quy định hiện hành.

Thành lập vào năm 2008, EVN Finance là đơn vị thành viên EVN có chức năng quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính cho các đơn vị ngành điện và các ngành kinh tế khác.

EVNFinance hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, là công ty có quy mô vốn lớn nhất trong số các công ty tài chính đang hoạt động.

Cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm: EVN sở hữu 15,0% vốn điều lệ; Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình sở hữu 8,4% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh sở hữu 1,8% vốn điều lệ; Các cổ đông khác sở hữu 74.8% vốn điều lệ.

Trong năm 2016, EVN Finance đạt 165,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 22,7% so với năm trước đó. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2016 đạt 19.688 tỷ đồng. Năm 2017, EVN Finance đặt kế hoạch doanh thu 1.316 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 200,5 tỷ đồng.

H.Anh

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *