Chứng Khoán 05/09/2019 09:55

Giao dịch trên thị trường phái sinh sụt mạnh gần 23%

Trong tháng 8/2019, giao dịch trên TTCK phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 77.318 hợp đồng/phiên giảm 22,65% so với tháng trước.

Báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 8, có 1 mã sản phẩm là VN30F1908 đáo hạn ngày 15/8/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2003 vào ngày 16/8/2019.

Tại thời điểm cuối tháng 7 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1909, VN30F1910, VN30F1912 và VN30F2003.

Trong tháng 8/2019, giao dịch trên TTCK phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 77.318 hợp đồng/phiên giảm 22,65% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 1/8/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 126.223 hợp đồng, giảm  23% so với mức cao nhất của tháng 7.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 8/2019

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 8.2019

Tháng 7.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

77.318

99.957

-22,65%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

17.676

20.494

-13%

 

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường cũng bị giảm so với các tháng trước. Tại ngày cuối cùng của tháng 8, khối lượng OI của toàn thị trường chỉ còn 17.676  hợp đồng, giảm 14% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 14/8/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 23.779 hợp đồng.

 

Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 1-8/2019

 

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm, TTCKPS tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư đối với sản phẩm này. Trong tháng 8/2019, có 115 hợp đồng được giao dịch, tăng 15% so với kỳ trước, đáng chú ý, ngày 14/8/2019 đã ghi nhận KLGD nhiều nhất (40 hợp đồng). Khối lượng mở OI cuối tháng 8 là 140 hợp đồng, gấp 2,5 lần so với cuối kỳ trước đó.

 

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 8.2019

Tháng 7.2019

Tăng giảm so với kỳ trước

KLGD bình quân phiên (hợp đồng)

5.23

5

4,55%

GTGD bình quân phiên (tỷ đồng)

5,5

5,2

4,98%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

140

55

154,55%

 

Hình 2: Tổng hợp KLGD, OI HĐTL trái phiếu Chính phủ

 

 

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 91,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) giảm nhẹ, đạt 8,29%. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 giảm so với tháng trước, đạt 14.489 hợp đồng, chiếm 0,43% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Các giao dịch sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán, tuy nhiên, tháng này không có giao dịch tự doanh.

Tại ngày 30/8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 81.510 tài khoản, tăng 3,71% so với tháng trước.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *