Tìm kiếm

Chủ đề : bao thanh toán

"Doanh nghiệp Việt Nam cần tính trước các bước Trung Quốc có thể đi"

20/05/2014

FICA - Những diễn biến căng thẳng trên biển Đông hiện nay chứng tỏ Trung Quốc sẵn sàng leo thang tiếp, vì vậy, Việt Nam cần tính trước các bước Trung Quốc có thể đi để có biện pháp giảm các tác động tiêu cực.