Tiền và Hàng 12/02/2015 17:06

Yêu cầu hỗ trợ thương nhân xuất khẩu gạo tiếp cận tín dụng lãi suất ưu đãi

FICA – Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, NHNN chủ trì, phối hợp với VFA nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp để hỗ trợ thương nhân xuất khẩu gạo tiếp cận tín dụng với lãi suất ưu đãi; rà soát cụ thể từng doanh nghiệp có khó khăn về tiếp cận tín dụng để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về điều hành xuất khẩu gạo năm 2015.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, năm 2014, mặc dù còn khó khăn về thị trường với sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước xuất khẩu gạo nhưng nhờ có sự điều hành linh hoạt của các Bộ, ngành và nỗ lực, cố gắng của hiệp hội, doanh nghiệp nên kết quả xuất khẩu gạo năm 2014 đạt được là tích cực, giúp tiêu thụ kịp thời thóc, gạo hàng hóa với mức giá cao hơn năm trước, bảo đảm người nông dân có lãi.

Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu gạo chịu sự cạnh tranh gay gắt dẫn đến giảm thị phần; quản lý xuất khẩu gạo qua biên giới còn một số bất cập; công tác xây dựng liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, giữa thương nhân và người nông dân còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường xuất khẩu gạo, xây dựng các giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại cụ thể đối với từng thị trường trong năm 2015 theo hướng giữ vững và khai thác tối đa cơ hội của các thị trường tập trung, thị trường lớn, khôi phục các thị trường thương mại gạo truyền thống và từng bước phát triển thị trường mới, tiềm năng.

Đồng thời chỉ đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các thương nhân có biện pháp hiệu quả bảo đảm tiến hành giao dịch, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng tập trung theo đúng quy định; có biện pháp xử lý kiên quyết những trường hợp không tuân thủ nghĩa vụ thực hiện hợp đồng tập trung đã ký.

Bên cạnh đó, rà soát, phân tích kỹ cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu và nhu cầu thị trường, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất với cơ cấu giống, diện tích trồng lúa cho phù hợp nhu cầu thị trường, bảo đảm tiêu thụ tốt lúa, gạo hàng hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương chỉ đạo các địa phương thực hiện sản xuất lúa với cơ cấu giống chất lượng cao, diện tích trồng lúa các vụ trong năm phù hợp với nhu cầu thị trường để bảo đảm tiêu thụ thuận lợi, hiệu quả cao; rà soát các chính sách hỗ trợ cho sản xuất lúa theo hướng tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhà nước có biện pháp can thiệp thị trường khi cần thiết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát diễn biến tiêu thụ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp can thiệp thị trường khi cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ tiêu thụ tốt lúa, gạo hàng hóa trong nước, đồng thời bảo đảm hoạt động xuất khẩu gạo hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị chức năng kịp thời xem xét, giải quyết các vướng mắc trong thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với VFA nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp để hỗ trợ thương nhân xuất khẩu gạo tiếp cận tín dụng với lãi suất ưu đãi; rà soát cụ thể từng doanh nghiệp có khó khăn về tiếp cận tín dụng để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam nắm chắc tình hình xuất khẩu gạo của các thương nhân và diễn biến các thị trường xuất khẩu để kịp thời có giải pháp ứng phó với những biến động của thị trường, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; rà soát các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo, kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *