Tiền và Hàng 22/08/2017 07:54

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm cùng lúc 3 vụ trưởng

Sáng nay 21/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thạnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, NHNN đã công bố Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ trưởng Chính sách tiền tệ.

Cụ thể, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1768 điều động và bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tô Huy vũ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.


Ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

Ông Tô Huy Vũ - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1769 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Long là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.


Ông Nguyễn Đức Long - Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê

Ông Nguyễn Đức Long - Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê

Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1766 tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thanh Hà là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.


Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

An Hạ

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *