Tiền và Hàng 24/06/2018 07:56

Muốn pha chế khí, gas phải có phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia

"Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia".

Đây là một trong những nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh, sang chiết khí, gas vừa được Chính phủ đưa vào Nghị định 87/2018 Nghị định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) khí gas. Trong Nghị định, Chính phủ yêu cầu thương nhân xuất nhập khẩu và kinh doanh khí gas phải đáp ứng nhiều quy định khá ngặt nghèo.

Cụ thể, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp (DN) được thành lập theo quy định của pháp luật; có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 5 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp phép sử dụng.

DN đó có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn; có chai LPG (khí hoá lỏng/gas) hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông.

Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài điều kiện là DN được thành lập theo quy định của pháp luật phải có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 5 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam.

Thương nhân có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra họ phải có hệ thống bơm, nạp LNG (khí hoá lỏng thiên nhiên) để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hoá khí cung cấp cho khách hàng. Đối với thương nhân sản xuất, chế biến CNG (khí thiên nhiên nén) ngoài các điều kiện nêu trên phải có trạm nén khí CNG.

Về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) mua bán khí, thương nhân có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.

Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thương nhân thực hiện pha chế khí phải đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

An Linh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *