Tiền và Hàng 25/03/2015 17:04

Giá điện hình thành theo quy luật "cung-cầu": Cần lộ trình!

FICA - Về lâu dài, khi thị trường điện được phát triển lên các cấp độ cao hơn, số lượng các khách hàng tiêu thụ điện có cơ hội được lựa chọn nhà cung cấp điện sẽ tăng dần lên thao thời gian.

Ngày 25/3/2015, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh là một trong những chiến lược dài hạn của ngành điện Việt Nam, đã được quy định tại Luật Điện lực. Theo Lộ trình quy định tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thị trường điện tại Việt Nam sẽ phát triển từ cấp độ phát điện cạnh tranh sang cấp độ bán buôn điện cạnh tranh và cuối cùng là bán lẻ điện cạnh tranh.

Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành chính thức từ ngày 01/7/2012. Qua gần 3 năm vận hành, thị trường phát điện cạnh tranh đã giúp tạo được cơ chế cạnh tranh trong khâu phát điện, tăng tính minh bạch trong huy động các nguồn điện, tạo động lực cho các đơn vị phát điện vận hành hiệu quả, từ đó tạo tín hiệu cho thu hút đầu tư nguồn điện, giảm dần đầu tư của Nhà nước và tăng đầu tư từ các thành phần kinh tế khác và đầu tư từ nước ngoài.

Thực hiện Lộ trình đã được phê duyệt dự kiến sẽ hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh bắt đầu từ năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6463/QĐ-BCT ngày 22/7/2014 phê duyệt Thiết kế tổng thể Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Từ tháng 9/2014, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã phối hợp với Liên danh tư vấn Intelligent Energy Systems và SW Advisory (Úc) nghiên cứu, xây dựng, thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan phát triển Pháp (AfD) tài trợ. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, thông qua một số lần lấy ý kiến góp ý của đại diện các Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị điện lực tư vấn đã hoàn thiện Dự thảo lần 2 Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tạo bước phát triển mở rộng cho các đối tượng tham gia thị trường điện so với Thị trường phát điện cạnh tranh hiện tại.

Nếu trong thị trường phát điện cạnh tranh mới có khoảng trên 50% số lượng các nhà máy điện tham gia thị trường thì sang thị trường bán buôn dự kiến sẽ bao gồm hầu hết các đơn vị phát điện sẽ tham gia chào giá trên thị trường. Đặc biệt, tất cả các Tổng công ty điện lực và các khách hàng lớn đủ điều kiện sẽ có cơ hội tham gia thị trường điện bán buôn, được tự do lựa chọn đối tác kí hợp đồng hoặc mua bán điện trên thị trường điện giao ngay.

Về lâu dài, khi thị trường điện được phát triển lên các cấp độ cao hơn, số lượng các khách hàng tiêu thụ điện có cơ hội được lựa chọn nhà cung cấp điện sẽ tăng dần lên thao thời gian, tài chính các khâu trong ngành điện được cải thiện, giá điện hình thành hợp lý dựa trên quy luật cung cầu khách quan, chất lượng cung cấp điện được tăng lên, việc sử dụng điện sẽ hiệu quả hơn và khách hàng sử dụng điện sẽ được hưởng lợi ích khác từ thị trường điện cạnh tranh.

Tại Hội thảo, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 5/2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo rộng rãi để trình bày kế hoạch triển khai thực hiện thị trường điện bán buôn cạnh tranh trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 khi Việt Nam chuyển sang thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *