Tiền và Hàng 20/05/2015 13:26

Có thể bị truy cứu hình sự nếu vi phạm về thống kê

FICA - Theo dự Luật Thống kê (sửa đổi), những tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê, tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật Thống kê năm 2003 đang có những bất cập nhất định đối với thực tiễn

Luật Thống kê năm 2003 đang có những bất cập nhất định đối với thực tiễn

 

heo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII năm 2015, dự kiến dự án Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 và thông qua vào kỳ họp thứ 10 năm 2015.

 
Theo Tờ trình về Dự án Luật thống kê (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Bùi Quang Vinh trình lên Quốc hội, Luật Thống kê năm 2003 đang có những bất cập nhất định đối với thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế, xã hội và cần thiết phải có những sửa đổi phù hợp.
 
Cụ thể, theo Bộ KHĐT, hiện nay, do nhu cầu của thực tiễn đời sống xã hội trong sản xuất, kinh doanh và các chương trình, dự án hoạt động xã hội khác trong xã hội đã xuất hiện nhiều tổ chức, cơ sở nằm ngoài khu vực nhà nước thực hiện hoạt động thống kê và cung ứng dịch vụ thống kê.
 
Đây là một loại hình cung ứng dịch vụ đặc biệt bởi sản phẩm cung ứng tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội nhưng lại có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh cũng như điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và việc xác định, định hướng của các mục tiêu, chương trình xã hội phục vụ đời sống xã hội và dân sinh.
 
Do vậy, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ bao gồm điều chỉnh cả thống kê nhà nước và thống kê ngoài nhà nước. 
 
Bên cạnh đó, nhằm khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với địa phương và bộ, ngành, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) quy định trách nhiệm và vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 
 
Trong trường hợp bộ, ngành không thực hiện ý kiến thẩm định của Cơ quan Thống kê Trung ương thì Cơ quan Thống kê Trung ương tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.
 
Dự thảo Luật Thống kê sửa đổi cũng dẫn ra một loạt các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.
 
Theo đó, dự Luật này nghiêm cấm không thực hiện, cản trở việc thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và nguồn dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 
Cố ý thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, dữ liệu hành chính sử dụng cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính dẫn đến sai sự thật cũng bị nghiêm cấm.
 
Việc khai man hoặc ép buộc người khác khai man dữ liệu, thông tin thống kê; báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê sai sự thật và mọi hành vi can thiệp làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thống kê đều bị cấm.
 
Dự Luật cũng không cho phép tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê thuộc bí mật của tổ chức, cá nhận hoặc sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó.
 
Đối với hoạt động thống kê ngoài nhà nước và sử dụng thông tin thống kê ngoài nhà nước, việc thu thập, phổ biến thông tin thống kê trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng cũng không được cho phép.
 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử ly kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *