Tiền và Hàng 06/01/2015 14:20

Bắt đầu cắt giảm gần 9.500 dòng thuế với Trung Quốc

FICA – Theo lộ trình Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, năm 2018, Việt Nam sẽ phải cắt giảm thuế suất của tất cả các mặt hàng theo danh mục thông thường về 0% và danh mục nhạy cảm cao về 50%.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho hay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, thay thế Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Biểu thuế ASEAN - Trung Quốc ban hành gồm toàn bộ các mặt hàng Việt Nam cam kết cắt giảm theo Hiệp định  gồm 9.491 dòng thuế trong đó có 9.454 dòng thuế 8 số và 37 dòng thuế được chi tiết ở cấp quốc gia 10 số.

Thuế suất ASEAN - Trung Quốc được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết trong các Hiệp định và Biên bản ghi nhớ giữa ASEAN - Trung Quốc và Việt Nam - Trung Quốc.

Thuế suất trung bình của biểu thuế ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2017 là 2,26%/năm và năm 2018 là 1,67%/năm.

Thuế suất trung bình giai đoạn 2015-2017 giảm 2,15% so với năm 2014 do năm 2015 là thời điểm tất cả các mặt hàng theo danh mục thông thường (trừ danh mục linh hoạt đã được thống nhất trước) phải cắt giảm về 0% và các mặt hàng trong danh mục nhạy cảm phải cắt giảm xuống 20% theo như cam kết của Việt Nam trong Hiệp định.

Năm 2018, Việt Nam phải cắt giảm thuế suất của tất cả các mặt hàng theo danh mục thông thường về 0% và danh mục nhạy cảm cao về 50%.

Đến năm 2015, mức thuế suất trong biểu ASEAN-Trung Quốc có 3.691 dòng thuế giảm thuế suất xuống 0% so với năm 2014 (nâng số dòng thuế cắt giảm về 0% là 84,11%), tập trung vào các nhóm mặt hàng: Dầu mỡ động thực vật, chất dẻo và chất dẻo nguyên liệu, đồ nội thất và các sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng, máy vi tính và các sản phẩm linh kiện điện tử, vải may mặc, nguyên phụ liệu dệt may, da giầy, sản phẩm dệt may và 1 số sản phẩm sắt thép.

Thuế suất 2016, 2017 giữ nguyên so với năm 2015.

Năm 2018, có 588 dòng thuế giảm thuế suất xuống 0% so với năm 2015-2017 là các dòng thuộc danh mục linh hoạt đã được thống nhất từ trước theo Hiệp định (nâng số dòng thuế cắt giảm về 0% là 90,3%) .

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *