Thời sự 31/07/2019 16:47

Xuất siêu 1,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 18,6 tỷ USD.

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7/2019 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD.

Cụ thể, trong tháng 07/2019, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44 tỷ USD, tăng 12,2%, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 101,13 tỷ USD, tăng 5,6%, chiếm 69,7% tỷ trọng (giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3%.

Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD, giảm so với mức xuất siêu cùng kỳ năm trước là 2,6 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 18,6 tỷ USD.

M.C

Chuyên mục: Thời sự , Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *