Thời sự 19/05/2020 15:30

Việt Nam xếp thứ 77/117 nước về công khai ngân sách

Theo kết quả khảo sát về minh bạch ngân sách (OBS), chỉ số công khai ngân sách năm 2019 của Việt Nam đạt 38/100 thang điểm, tăng hơn 23 điểm so với năm 2017.

Các điểm số trụ cột như sự tham gia của công chúng vào ngân sách đạt 11/100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2017, giám sát đạt 74 điểm, tăng 2 điểm, Việt Nam xếp hạng thứ 77/117 nước, tăng 14 bậc so với năm 2017 về các thang điểm đánh giá công khai ngân sách.

Chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam được cải thiện rõ nét

Theo xếp hạng OBS 2019, Việt Nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai minh bạch ngân sách.

Phạm vi, đối tượng, nội dung và hình thức công khai được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đây. Việc công khai số liệu và báo cáo thuyết minh về dự toán ngân sách nhà nước khi Chính phủ trình Quốc hội, kèm theo Báo cáo ngân sách công dân với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Theo Bộ Tài chính, những thay đổi về cách thức thực hiện trên đã tạo cơ hội thuận lợi để người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, từ đó tăng cường sự quan tâm và tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát ngân sách. 

Hiện, Việt Nam đã thực hiện công bố 7 trong 8 tài liệu ngân sách chủ chốt cần được công khai. Duy nhất còn một tài liệu ngân sách của Việt Nam 6 tháng chưa được công nhận là Báo cáo giữa kỳ theo thông lệ quốc tế.

Đây là một đặc thù của Việt Nam do Quốc hội có kỳ họp cuối năm vào cuối tháng 10, nên thời điểm Bộ Tài chính thực hiện đánh giá tình hình thực hiện NSNN cả năm để báo cáo Chính phủ, Quốc hội muộn hơn khoảng 20 ngày so với chuẩn quốc tế.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *