Thường vụ Quốc hội: Bộ Giao thông chịu trách nhiệm chính về vi phạm ở dự án BOT

Ngay sau báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chính sách với BOT.

Trong Nghị Quyết mới ban hành, UBTV Quốc hội khẳng định nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém của BOT là do các cơ quan quản lý còn ít kinh nghiệm, chưa bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh; sự phối, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả...


Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu năm 2019 các tuyến đường quốc lộ đầu tư bằng BOT thu phí không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu năm 2019 các tuyến đường quốc lộ đầu tư bằng BOT thu phí không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước.

Đặc biệt, trong khi Chính phủ và các cơ quan chức năng chưa chủ động tổng kết đánh giá, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đầu tư theo BOT, nhưng đã cho phép triển khai đầu tư nhiều dự án giao thông bằng BOT.

UBTV Quốc hội yêu cầu: Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, vi phạm của các dự án do Bộ quyết định đầu tư. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc thu phí chưa hợp lý.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương chịu trách nhiệm về những hạn chế, vi phạm của dự án do địa phương quyết định đầu tư và việc chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong việc lựa chọn dự án, thỏa thuận vị trí đặt trạm thu phí.... Các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án không đúng quy định của pháp luật.

UBTV Quốc hội đề nghị Thủ tướng và Chính phủ chỉ đạo các cơ quan bộ ngành: Hoàn thiện pháp luật đầu tư theo hình thức BOT để Quốc hội sớm ban hành Luật, tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ.

"Bổ sung quy định về tiêu chí để đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư, nghiên cứu quy định mức vốn chủ sở hữu phù hợp với năng lực tài chính của nhà đầu tư. Rà soát quy định về lập, phê duyệt, quản lý chi phí đầu tư... Thường vụ Quốc hội yêu cầu: Bổ sung chế tài xử lý đối với nhà đầu tư chậm quyết toán, chậm công khai cập nhật lưu lượng phương tiện, doanh thu hoàn vốn,...", Nghị quyết UBTV Quốc hội nêu.

Yêu cầu đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức BOT, UBTV Quốc hội nói rõ: Chỉ được áp dụng cho các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân. Không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo, hiện hữu.

Đặc biệt, Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo từ năm 2019, triển khai đồng bộ thu giá dịch vụ không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *