Thủ tướng: “Siết” việc đi công tác nước ngoài

FICA - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đoàn đi công tác nước ngoài cần sớm xây dựng chương trình, nội dung làm việc thiết thực, thành phần gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn tới các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng về tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2014 và việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải quán triệt và thực hiện các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Chính phủ, đặc biệt lưu ý Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị (thay thế Quyết định số 295-QĐ/TW ngày 23/3/2010); tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10572/VPCP-QHQT ngày 13/12/2013 về chủ trương thực hành tiết kiệm, chủ động cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đoàn đi công tác nước ngoài cần sớm xây dựng chương trình, nội dung làm việc thiết thực, thành phần gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc xác định mục đích chuyến đi, công tác tổ chức đoàn và triển khai kết quả chuyến đi nhằm đảm bảo sự hài hòa và cân đối giữa các khu vực và đối tác, điều tiết mật độ các đoàn đi một cách hợp lý, không trùng lắp nội dung và thuận lợi cho việc theo dõi, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ với nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả chuyến công tác theo quy định, trong đó đặc biệt lưu ý gửi thông tin cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan biết để phối hợp, hỗ trợ đoàn công tác và tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *