Số liệu xuất nhập khẩu: Vì sao "ông nói gà, bà nói vịt?"

FICA - Trước nhiều ý kiến cho rằng có tình trạng “vênh” số liệu về cán cân xuất nhập khẩu tháng 1/2014 giữa Tổng Cục Thống kê, Bộ Công Thương và Tổng Cục Hải quan, mới đây, Tổng Cục Hải quan đã chính thức liên tiếng về sự chưa thống nhất này.

 


Dưới đây là một ví dụ về Bảng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại tháng 1/2014 theo số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu thực tế của Tổng cục Hải quan.

 


Nhìn vào Bảng thống kê trên có thể thấy cán cân thương mại trong tháng 1/2014 giữa số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu của Tổng Cục Hải quan có sự khác nhau rất rõ.


Trong khi theo số ước tính liên Bộ, trong tháng 1/2014, cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt 100 triệu USD, thì số liệu do Tổng cục Hải quan công bố lại thặng dư tới 1,44 tỉ USD.


Tại sao có sự khác nhau rất lớn như vậy? Đâu là con số chính xác để phục vụ cho công tác hoạch định của cấp có thẩm quyền và để cả cho các doanh nghiệp định hướng trong quá trình sản xuất kinh doanh?


Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ có sự khác nhau này do nguồn thống kê được sử dụng khác nhau. Hiện nay, có hai số liệu thống kê: Thứ nhất, là số liệu ước tính do Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố/báo cáo; thứ hai là số liệu thống kê thực tế do Tổng cục Hải quan công bố/báo cáo.


Số liệu ước tính liên Bộ là số liệu ước tính trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của tháng hiện thời được công bố bởi Liên Bộ (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương; Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan) phục vụ phiên họp thường kỳ Chính phủ.


Số ước tính Liên Bộ hàng tháng được xây dựng dựa trên nguồn số liệu thực tế 15 ngày đầu tháng do Tổng cục Hải quan thống kê; số liệu do các Bộ ngành tổng hợp từ hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.


Số liệu này cũng được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo sau khi kết thúc các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.


Trong khi đó, số liệu thực tế của Tổng cục Hải quan là số liệu thực tế được xử lý và tổng hợp từ tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các chứng từ kèm hồ sơ hải quan.


Số liệu thực tế do Tổng cục Hải quan công bố thường có độ trễ khoảng 10-15 ngày sau khi kết thúc tháng. Hiện nay, Tổngcục Hải quan công bố số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa ở 3 trạng thái thông tin: thông tin sơ bộ, thông tin điều chỉnh và thông tin chính thức.

Theo lưu ý của Tổng Cục Hải quan, người sử dụng số liệu cần hiểu rõ và hiểu đúng thông tin công bố/báo cáo ở hai dạng số liệu ước tính Liên Bộ và số liệu thống kê thực tế của Hải quan để phục vụ cho công việc cụ thể của đơn vị một cách phù hợp nhất.

Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *