Nhập siêu từ Trung Quốc tăng 22% trong 11 tháng

FICA - Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính kim ngạch đạt 39,9 tỷ USD trong tháng 11, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc 11 tháng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện 10/2014 đã đạt cao hơn 868 triệu USD so với số ước tính với 14,1 tỷ USD.

Trong đó, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu cao hơn ước tính 320 triệu USD; điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 171 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 144 triệu USD; giày dép cao hơn 83 triệu USD; sắt thép cao hơn 61 triệu USD; thủy sản cao hơn 59 triệu USD; dầu thô cao hơn 49 triệu USD.

Trong tháng 11, Tổng cục Thống kê ước tính, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 13,2 tỷ USD, giảm  6,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9 tỷ USD, giảm 6%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 6,5% do kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao giảm mạnh như sắt thép giảm 28,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 20,4%; cao su giảm 17%; gạo giảm 15,7%; thủy sản giảm 13,1%; dệt may giảm 10,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 vẫn tăng 10,6%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 10,2% với kim ngạch một số mặt tăng cao như hàng dệt may tăng 20,3%, gạo tăng 45,6%, thủy sản tăng 12,1%; khu vực trong nước tăng 11,4%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44,8 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 92,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 26,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp theo là EU đạt 24,8 tỷ USD, tăng 11,4%; ASEAN đạt 17,3 tỷ USD, tăng 3%; Trung Quốc đạt 13,5 tỷ USD, tăng 13,1%; Nhật Bản đạt 13,6 tỷ USD, tăng 9,9%; Hàn Quốc đạt 6,7 tỷ USD, tăng 10,8%.

Xuất siêu 11 tháng thu hẹp còn 2,06 tỷ USD

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 10 năm nay đạt 14,1 tỷ USD, cao hơn 472 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 136 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện cao hơn 133 triệu USD; điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 67 triệu USD; vải cao hơn 56 triệu USD; sắt thép cao hơn 43 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2014 đạt 13,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,9 tỷ USD, giảm  4,1%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, giảm 4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 tăng 23,1%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,1%; khu vực kinh tế trong nước tăng 15,6% với kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ như vải tăng 18,3%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép tăng 26,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 25,5%.

Lũy kế 11 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 11 tháng ước tính đạt 135 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,7 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực kinh tế trong nước đạt 58,3 tỷ USD, tăng 12,7%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính kim ngạch đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,9%  so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc 11 tháng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là thị trường ASEAN đạt 20,9 tỷ USD, tăng 7%; Hàn Quốc đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4,2%; Nhật Bản đạt 11,6 tỷ USD, tăng 9,7%;  EU đạt 8 tỷ USD, giảm 4,5%.

Tháng 11 nhập siêu 300 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm nay xuất siêu 2,06 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 15,54 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 13,48 tỷ USD.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *