Nhập siêu gần 1 tỷ USD chỉ trong nửa đầu tháng 5

FICA - Tuy trong nửa đầu tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước bị thâm hụt 996 triệu USD song tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, Việt Nam vẫn ghi nhận xuất siêu 928 triệu USD.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2014 (từ 1/5 đến 15/5) chỉ đạt hơn 11,2 tỷ USD, giảm 15,4%  tương ứng giảm hơn 2,04 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2014. 

Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đạt  hơn 6,68 tỷ USD, giảm 15,2 tương ứng giảm hơn 1,2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2014.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/5/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 102,25 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng gần 12,30 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ có mức thâm hụt 996 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 5/2014 thặng dư hơn 928 triệu USD.

Cụ thể, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam nử đầu tháng 5 đạt hơn 5,1 tỷ USD, giảm 29,9%  (tương ứng giảm gần 2,18 tỷ USD) so nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/5 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 51,59 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng hơn 7,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 4, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5 giảm mạnh do giảm ở một số mặt hàng sau: điện thoại và linh kiện giảm 473 triệu USD; dầu thô giảm 299 triệu USD; hàng dệt may giảm 218 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 130 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 125 triệu USD; hàng thủy sản giảm 97 triệu USD; giầy dép các loại giảm 92 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 90 triệu USD... Trong khi đó nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất là cao su cũng chỉ tăng 10 triệu USD.


 
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,25 tỷ USD, giảm 29,1% (tương ứng giảm hơn 1,33 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 04/2014. Tính đến hết ngày 15/5/2014  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 32,24 tỷ USD, tăng 20,5% (tương tứng tăng hơn 5,48 tỷ USD) và chiếm gần 62,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/5/2014.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2014 đạt gần 6,1 tỷ USD, tăng 2,3% ( tương ứng tăng 137 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/5/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 50,66 tỷ USD, tăng 11,0% (tương ứng tăng hơn 5,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 05/2014 tăng nhẹ so với nửa cuối tháng 04/2014 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: sắt thép các loại tăng 66 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 63 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 51 triệu USD; vải các loại tăng 43 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 40 triệu USD; kim loại thường khác tăng 39 triệu USD... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: xăng dầu các loại giảm 106 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 31 triệu USD; khí đốt hóa lỏng giảm 30 triệu USD...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 05/2014 đạt hơn 3,43 tỷ USD, tăng 3,9% (tương ứng tăng 130 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/5/2014 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 29,03 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng gần 2,29 tỷ USD), chiếm gần  57,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2014.

Bích Diệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *