Người lao động tham gia đình công không được trả lương

FICA - Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo mức thoả thuận với công ty, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Trong đó, Chính phủ quy định việc xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Theo Nghị định này, người lao động tham gia cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trong thời gian tham gia đình công.

Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Bộ luật lao động và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 98 của Bộ luật lao động thì những người lao động phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *