Moody's: Tăng trưởng GDP thực của Việt Nam phục hồi

FICA - Moody’s đánh giá tăng trưởng GDP thực của Việt Nam đã phục hồi từ các mức thấp trong năm qua cùng với lạm phát ổn định và khả năng thanh toán bên ngoài mạnh lên.

 

Trong báo cáo ra ngày hôm qua, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service xếp trái phiếu Chính phủ Việt Nam ở mức B2 với triển vọng ổn định. Xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam dựa trên sự ổn định của kinh tế vĩ mô và những tiến triển ban đầu trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, báo cáo định kỳ hàng năm xếp hạng tín nhiệm Việt Nam cho biết.

Trái phiếu của Việt Nam được đưa ra dựa trên 4 yếu tố: sức mạnh của nền kinh tế ở mức vừa phải, sức mạnh của các định chế ở mức rất thấp, sức mạnh tài khóa ở mức vừa phải nhưng triển vọng tích cực và mức độ dễ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro ở mức cao.

Moody’s đánh giá tăng trưởng GDP thực của Việt Nam đã phục hồi từ các mức thấp trong năm qua cùng với lạm phát ổn định và khả năng thanh toán bên ngoài mạnh lên. Đặc biệt, tăng trưởng từ hoạt động xuất khẩu của khối doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là điện thoại, giúp hồi phục "sức khỏe" của cán cân tài khoản vãng lai cũng như cán cân thanh toán nói chung. Kết quả là, dự trữ ngoại hối lên gần mức cao nhất trong nhiều năm. Thêm vào đó, tỷ giá ổn định đã góp phần ghìm cương lạm phát trong vòng hai năm qua.

Hãng xếp hạng tín nhiệm đánh giá thách thức lớn nhất đối với xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam liên quan đến những rủi ro tiềm ẩn của hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp Nhà nước. Các khoản nợ trực tiếp của Chính phủ đối với hai khu vực này vẫn ở mức vừa phải nhưng việc bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp Nhà nước mở rộng trong thập niên trước một phần do tốc độ tăng trưởng tín dụng chóng mặt của Việt Nam - yếu tố từng dẫn đến gánh nặng nợ lớn hơn cho lĩnh vực công.

Tuy nhiên, báo cáo của Moody’s cũng cho biết Việt Nam đã đạt được tiến triển trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng dù rủi ro dẫn đến việc hạ xếp hạng tín nhiệm xuống mức B2 vào tháng 9/2012 chưa hoàn toàn biến mất.

Đáng chú ý, Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã bắt đầu mua nợ xấu của hệ thống ngân hàng và điều này sẽ dần hạ thấp rủi ro. Thêm vào đó, một phần đáng kể trong các nguồn bổ sung cho ngân sách hàng năm của Việt Nam được huy động từ trái phiếu Chính phủ - một nguồn hỗ trợ tăng trưởng tín dụng được ưa thích do an toàn, chi phí thấp và thời gian hoàn trả rộng rãi.

Lam Thanh

Theo Moody's

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *